• Ειδικότητα: Σύμβουλος Βιομηχανίας

Πληροφορίες

O Βασίλης Ζορμπάς είναι χημικός μηχανικός και ειδικός στη διοίκηση παραγωγής, τον προγραμματισμό και τη μείωση κόστους. Έχει ηγηθεί μεγάλων projects επανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και έχει υλοποιήσει προγράμματα μείωσης κόστους και επιχειρηματικού σχεδιασμού σε μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις.

Έχει πολυετή εμπειρία στην εταιρεία Coca Cola Hellenic, όπου ηγήθηκε project όπως η ενσωμάτωση της Κύπρου σε κοινό Supply Chain με την Ελλάδα. Συμμετείχε ενεργά στην κεντρικοποίηση όλων των λειτουργιών προγραμματισμού παραγωγής, υλικών και μεταφορών από 10 εργοστάσια, σε ένα κέντρο προγραμματισμού. Στην CCH το διάστημα 2000-2014, ανέλαβε θέσεις ευθύνης όπως Προϊστάμενος παραγωγής, Διευθυντής Προγραμματισμού Αναψυκτικού Ελλάδος και Διευθυντής Project Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συμμετείχε στον σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών του SAP για Προγραμματισμό Παραγωγής-Αποθήκης-Διακίνησης για 7 χώρες της CCH.
Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο του Leicester. Ως σύμβουλος βιομηχανίας παρέχει υποστήριξη σε εταιρείες σε θέματα συστημάτων και δομών διοίκησης, οικονομικού προγραμματισμού και προγραμματισμού παραγωγής, συστημάτων απόδοσης, ελέγχου αποθέματος, logistics, διοίκησης πωλήσεων, customer service, business intelligence και αξιολόγησης προσωπικού. Επίσης υποστηρίζει εταιρίες σε θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακών πλάνων, πληροφοριακών συστημάτων (ERP), budgeting και reporting.

Συνεργάζεται με εταιρίες συμβούλων σε projects αναμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι partner στην εταιρεία Verallis που εξειδικεύεται στη μείωση κόστους.