ΣτοχοιΣτόχοι

  • Οργάνωση συντήρησης εξοπλισμού
  • Μείωση νεκρών χρόνων παραγωγής
  • Βελτίωση ασφάλειας προσωπικού
  • Επαναξιολόγηση υπάρχοντος εξοπλισμού

ΕργαλειαΕργαλεία

  • ΤΡΜ
  • Επισκευαστική -> Προληπτική (προβλεπτική) συντήρηση
  • 5S
  • Επιλογή καταλλήλων εξωτερικών συνεργατών
  • Εκπαίδευση
  • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών