ΣτοχοιΣτόχοι

  • Βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, στοχεύοντας εξ αρχής σε μεγαλύτερη αξία.
  • Βελτιστοποίηση συσκευασίας
  • Ορθή αξιολόγηση επενδύσεων
  • Κερδοφόρος ανάπτυξη με μεγιστοποίηση της αξίας των κεφαλαιουχικών επενδύσεων

ΕργαλειαΕργαλεία

  • Αξιολόγηση συνολικού κόστους χρήσης (TCO)
  • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC)
  • Διαχείριση Έργων (Project Management)
  • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών