ΣτοχοιΣτόχοι

 • Βελτίωση απόδοσης γραμμών παραγωγής
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Μείωση ελλατωματικών προϊόντων
 • Μείωση απωλειών
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
 • Βελτιστοποίηση υλικών συσκευασίας

ΕργαλειαΕργαλεία

 • Lean manufacturing
 • Επαναξιολόγηση υποδομών
 • Αναγνώριση σπατάλης
 • Καταγραφή καθυστερήσεων και δημιουργία κατάλληλων δεικτών απόδοσης
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών