• Σεμινάρια Lean Manufacturing
  • Workshops
  • Αυτόνομη συντήρηση
  • Δημιουργία πίνακα δεξιοτήτων/ αναγκών/εκπαίδευσης
  • Χρήση εφαρμογών διαχείρισης Παραγωγής