Στόχοι:

  • Πλήρης διαχείριση παραγγελιών
  • Προγραμματισμός παραγωγής, έλεγχος επάνδρωσης, υπερωριών, αποθεμάτων
  • Έλεγχος αποθεμάτων

Εργαλεία:

  • Πρόβλεψη πωλήσεων (forecast)
  • Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
  • Budget πωλήσεων και εξόδων/αγορών
  • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών