ΣτοχοιΣτόχοι

 • Βελτίωση απόδοσης γραμμών παραγωγής
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Μείωση ελλατωματικών προϊόντων
 • Μείωση απωλειών
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
 • Βελτιστοποίηση υλικών συσκευασίας

ΕργαλειαΕργαλεία

 • Ολική ποιότητα
 • Ανάλυση αστοχιών και δημιουργία δεικτών ποιότητας
 • ΚΑΙΖΕΝ
 • Διαχείριση παραπόνων/επιστροφών
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών