ΣτοχοιΣτόχοι

  • Ορθολογικοποίηση της απασχόλησης του προσωπικού
  • Βελτίωση εργονομίας
  • Ανάπτυξη κουλτούρας παραγωγικότητας

ΕργαλειαΕργαλεία

  • Lean Manufacturing
  • Αξιολόγηση προσωπικού ανά θέση εργασίας και κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης
  • Εργαλεία ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
  • Βελτιστοποίηση layout
  • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών