Ο αντιπρόεδρος της Hellenic Maintenance Society, επαναπροσδιόρισε την κατηγοριοποίηση της συντήρησης, παρουσιάζοντας δύο νέες κατηγορίες