Ο κ Σπύρος Βαμβακάς παρουσίασε ένα ενδιαφέρον case study στο συνέδριο Operational Excellence στις 21/3/2018. Έδειξε ότι όλα τα ευεργετήματα της εφαρμογής της ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ μπορούν να τα απολαύσουν και οι μικρές Επιχειρήσεις, αρκεί να ασχοληθούν σοβαρά και μεθοδικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το OEE (Overall Equipment Effectiveness) βελτιώθηκε κατά 18% σε δύο χρόνια