Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της 2ης διεθνούς έκθεσης τεχνολογιών περιβάλλοντος VERDE.TECH

Παρουσιάσθηκαν 18 συγκεκριμένοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στη Βιομηχανία. Για κάθε εφαρμογή, δόθηκαν η απαιτούμενη επένδυση και η αναμενόμενη εξοικονόμηση. Η απόσβεση των επενδύσεων αυτών είναι από 0 έως 4 χρόνια ως εξής

Κατανομή αποσβέσεων