Ο κ. Σπύρος Βαμβακάς ήταν ο συντονιστής του WORKSHOP ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

▪ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ END-OF-LINE
▪ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
▪ SMART FACTORY
▪ LABELLING – PACKING
▪ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
▪ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
▪ DIRECT SHIPPING

Ο κ. Βασίλης Ζορμπάς ήταν ο συντονιστής του WORKSHOP DEMAND PLANNING και ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

▪ SALES FORECASTING & DEMAND PLANNING MODELS
▪ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
▪ SAFETY STOCK & RE-ORDERING MANAGEMENT
▪ EVENT & PROMOTIONS MANAGEMENT
▪ COLLABORATING PLANNING, FORECASTING & REPLENISHMENT – CPFR
Στη συνέχεια, παρουσίασαν τα αποτελέσματα στην ολομέλεια του συνεδρίου