Συντήρηση: Εργαλείο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Ο κ. Σπύρος Βαμβακάς παρουσίασε τον ρόλο της Συντήρησης σαν εργαλείο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ στις 15/12/2017 εκπροσωπώντας την Hellenic Maintenance Society

Σπάταλη ή Λιτή Παραγωγή? Κερδίζοντας τις «απώλειες»

Είδαμε στο προηγούμενο άρθρο, τί είναι η Λιτή Παραγωγή-Lean Manufacturing, πως ξεκίνησε, ποιες είναι οι βασικές αρχές της: Μείωση αποθέματος, παραγωγή όταν απαιτείται (Just In Time-JIT), σύστημα “Pull” ποιότητα στην πηγή (JIDOKA), διαρκής μείωση απωλειών.