Καταγραφή ΟΕΕ σε πραγματικό χρόνο

Σύστημα παρακολούθησης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, χαμηλού κόστους, άμεσης εγκατάστασης και λειτουργίας. Η εφαρμογή είναι cloud και εγκαθίσταται σε λίγα λεπτά

Manufacturing Simulation

Εφαρμογή βελτιστοποίησης γραμμών παραγωγής. Με δεδομένα τις ταχύτητες των επιμέρους μηχανημάτων, τα ενδιάμεσα buffers και τα MTBF και MTTR  υπολογίζει την απόδοση της γραμμής. Μπορεί να επεξεργασθεί οποιοδήποτε σενάριο, αξιολογώντας   την επίπτωση κάθε αλλαγής. Λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, σε επιταχυνόμενο χρόνο και στιγμιαία.

Εφαρμογή android

Διαχείριση Παραγωγής

Ο χειριστής καταγράφει τα δεδομένα της Παραγωγής (Εντολή Παραγωγής, όνομα χειριστή, μηχανή, ώρα έναρξης και λήξης, παραχθέντα τεμάχια, σκάρτα, ταχύτητα μηχανής, καθυστερήσεις, παρατηρήσεις) με απλό τρόπο από προεπιλεγμένα μενού. Υπάρχει δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης φωτογραφιών, bar code κλπ. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στο cloud. Ο υπολογισμός του ΟΕΕ γίνεται αυτόματα και οι δυνατότητες περαιτέρω επεξεργασίας είναι απεριόριστες.