Ποιοι είμαστε

InPracticeInPractice

Είμαστε μια ομάδα Στελεχών, οι οποίοι μετά από μακρόχρονη επιτυχημένη σταδιοδρομία στη Βιομηχανία, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους, υποστηρίζοντας εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, στην αναζήτηση της Επιχειρηματικής Αριστείας.

Αποστολή μας είναι η βελτίωση της απόδοσης της Βιομηχανίας με γρήγορες, πρακτικές, αποτελεσματικές και προσιτές λύσεις.

Όραμά μας είναι να γινόμαστε ένα αποτελεσματικό πολυεργαλείο στα χέρια κάθε συνεργάτη.

Πως διαφοροποιούμαστε

 • Πραγματική Βιομηχανική εμπειρία
 • Λειτουργούμε σαν μέλος της ομάδας. Μιλάμε απλά – ακούμε τον κόσμο
 • Εφαρμοσμένη γνώση όλων των τομέων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας:
  • Παραγωγή
  • Αποθήκευση
  • Logistics
  • Διασφάλιση Ποιότητας
  • Έρευνα & Εξέλιξη, ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη σε θέματα Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Ιστορικό ενσωμάτωσης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
 • Εμπειρία σε διοίκηση Μεγάλης Κλίμακας Έργων, διαχείριση της αλλαγής, επανασχεδιασμό υποδομών
 • Γνώση της αγοράς σε βάθος, δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών, διαχείριση έργων
 • Πληθώρα παραδειγμάτων-best practices
 • Micro-consulting
 • Λειτουργώντας σαν «τρίτο μάτι»
 • Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις

Συνεργάτες