Ποιοι είμαστε

InPracticeInPractice

Είμαστε μια ομάδα Στελεχών, οι οποίοι μετά από μακρόχρονη επιτυχημένη σταδιοδρομία στη Βιομηχανία, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους, υποστηρίζοντας εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, στην αναζήτηση της Επιχειρηματικής Αριστείας.

Αποστολή μας είναι η βελτίωση της απόδοσης της Βιομηχανίας με γρήγορες, πρακτικές, αποτελεσματικές και προσιτές λύσεις.

Όραμά μας είναι να γινόμαστε ένα αποτελεσματικό πολυεργαλείο στα χέρια κάθε συνεργάτη.

Πως διαφοροποιούμαστε

 • Πραγματική Βιομηχανική εμπειρία
 • Λειτουργούμε σαν μέλος της ομάδας. Μιλάμε απλά – ακούμε τον κόσμο
 • Εφαρμοσμένη γνώση όλων των τομέων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας:
  • Παραγωγή
  • Αποθήκευση
  • Logistics
  • Διασφάλιση Ποιότητας
  • Έρευνα & Εξέλιξη, ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη σε θέματα Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Ιστορικό ενσωμάτωσης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
 • Εμπειρία σε διοίκηση Μεγάλης Κλίμακας Έργων, διαχείριση της αλλαγής, επανασχεδιασμό υποδομών
 • Γνώση της αγοράς σε βάθος, δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών, διαχείριση έργων
 • Πληθώρα παραδειγμάτων-best practices
 • Micro-consulting
 • Λειτουργώντας σαν «τρίτο μάτι»
 • Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις

Μεθοδολογία

Παρατήρηση-εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης

Εντοπίζουμε ευκαιρίες βελτίωσης με παρακολούθηση της λειτουργίας, συνεντεύξεις με το προσωπικό, διενέργεια απλών μετρήσεων και βασιζόμενοι στις αρχές της Λιτής Παραγωγής.

Προτάσεις

Καταθέτουμε προτάσεις βελτίωσης με βάση την εμπειρία μας. Τις διαμορφώνουμε σε συνεργασία με τη διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο της Εταιρείας. Διαθέτουμε παραδείγματα αντίστοιχων επιτυχημένων εφαρμογών.

Δημιουργία εργαλείων-μεθόδων-συστημάτων

Αναπτύσσουμε εργαλεία και μεθόδους προσαρμοσμένα στο αντίστοιχο περιβάλλον. Δεν προσπαθούμε να επιβάλουμε εφαρμογές που ήδη υπάρχουν με κίνδυνο να μην υιοθετηθούν τελικά από το προσωπικό. Πάντα βελτιώνουμε την παραγωγικότητα προωθώντας την αυτοματοποίηση και καταργώντας άχρηστες ενέργειες.

Εφαρμογή, εκπαίδευση χρηστών

Καθοδηγούμε το προσωπικό στη χρήση των εργαλείων και των μεθόδων. Συμμετέχουμε στην προσπάθεια αλλαγής, κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. Δημιουργούμε τον πίνακα αξιολόγησης/εκπαίδευσης του προσωπικού και καταρτίζουμε πρόγραμμα εκπαίδευσης είτε on the job είτε με σεμινάρια.

Δημιουργία μεθόδων παρακολούθησης

Δημιουργούμε τις ρουτίνες διοίκησης που είναι απαραίτητες για τη δομημένη παρακολούθηση της απόδοσης της Εταιρείας. Παρακολουθούμε τις συναντήσεις ανασκόπησης, καθιερώνουμε δείκτες απόδοσης (KPI’s) και τα αντίστοιχα reports. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία προϋπολογισμού, Business Plan, εργαλείων λήψης αποφάσεων και την εν γένει λειτουργία βάσει προτύπων Επιχειρηματικής Αριστείας.

Συνεργάτες